เรียนต่อแคนาดา? ไปมหาวิทยาลัยในแคนาดา

การลงทะเบียนของนักศึกษาต่างชาติกำลังเพิ่มขึ้นในเกือบทุกมหาวิทยาลัยในอเมริกาเหนือ นักเรียนต้องการศึกษาต่อในแคนาดาและสหรัฐอเมริกาเนื่องจากมหาวิทยาลัยของพวกเขาได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกอย่างต่อเนื่อง

การลงทะเบียนมหาวิทยาลัยของแคนาดาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทนานาชาติเพิ่มขึ้นด้วยเหตุผลหลายประการ:

ค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพในแคนาดาอยู่ในกลุ่มที่ต่ำที่สุดในโลก
การจ้างงานนอกมหาวิทยาลัยมีมากมายและทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์อันมีค่าและเงินที่พวกเขาหาได้จากที่อื่น
แคนาดามีประชากรจำนวนมากจากทุกชาติพันธุ์ดังนั้นนักเรียนจึงไม่ได้อยู่คนเดียวโดยสิ้นเชิง
แคนาดาเป็นที่ยอมรับของคนทุกคนโดยให้โอกาสที่พวกเขาหาไม่ได้จากที่อื่นในโลก
การขอวีซ่านักเรียนและการอนุมัติมีประสิทธิภาพมากกว่าประเทศอื่น ๆ

สิ่งที่คุณต้องศึกษาในแคนาดา – พื้นฐาน

การเลือกโรงเรียนของคุณ:แคนาดามีมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยมากมายให้คุณเลือก สำหรับนักเรียนหลาย ๆ คนค่าเล่าเรียนเป็นปัจจัยหลักในการเลือกโรงเรียน สำหรับคนอื่น ๆ สถานที่และสภาพอากาศอาจเป็นปัจจัยหลัก ประการสุดท้ายชื่อเสียงและศักดิ์ศรีมักเป็นเกณฑ์หลักที่นักเรียนใช้เพื่อ จำกัด การเลือกโรงเรียนให้แคบลง

มหาวิทยาลัยของแคนาดาจะเปิดสอนหลักสูตรและหลักสูตรปริญญาที่คล้ายคลึงกันมาก เนื่องจากมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยทุกแห่งในแคนาดาได้รับการรับรองจากคณะกรรมการชุดเดียวกันคุณจึงมั่นใจได้ว่าระดับการฝึกอบรมที่คุณจะได้รับจากโรงเรียนหนึ่งจะไม่แตกต่างกันมากเมื่อเทียบกับอีกโรงเรียนหนึ่ง มหาวิทยาลัยบางแห่งมีเงินทุนส่วนตัวมากกว่ามหาวิทยาลัยอื่น ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อจำนวนและชื่อเสียงของโครงการวิจัยแต่ละโครงการตลอดสาขาการศึกษาต่างๆ อย่างไรก็ตามด้านวิชาการของแต่ละมหาวิทยาลัยได้รับทุนที่เทียบเท่ากันดังนั้นคุณภาพของการเรียนการสอนและการฝึกอบรมจึงไม่แตกต่างกันมากนักในมหาวิทยาลัยในแคนาดา

การสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนที่คุณเลือก:เมื่อคุณเลือกโรงเรียนที่ต้องการเรียนแล้วอย่าลืมตรวจสอบรายชื่อวันสำคัญของพวกเขาสำหรับวันปิดรับสมัคร มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เสนอใบสมัครออนไลน์ แต่บางแห่งต้องใช้ใบสมัครฉบับพิมพ์พร้อมกับเอกสารที่จำเป็น อย่าลืมส่งใบสมัครและเอกสารของคุณโดยคำนึงถึงเวลาที่แพคเกจใบสมัครของคุณอาจใช้ทางไปรษณีย์หรือทางผู้จัดส่งเพื่อไปโรงเรียนของคุณ เป็นความคิดที่ดีที่จะสมัครเข้าเรียนในโรงเรียน 2 แห่งขึ้นไปในกรณีที่ถึงขีด จำกัด การลงทะเบียนที่โรงเรียนตัวเลือกแรกของคุณ เมื่อเสร็จสิ้นคุณอาจต้องการเริ่มรวบรวมเอกสารที่ระบุไว้ในส่วนต่อไปนี้ แม้ว่าการตอบรับจะเป็นข้อกำหนดหลักสำหรับการสมัครเข้าศึกษาในแคนาดา แต่เอกสารที่จำเป็นอื่น ๆ สามารถรวบรวมและจัดเตรียมล่วงหน้าได้เมื่อจดหมายตอบรับมาถึงคุณจะต้องทำสำเนาและบรรจุในเอกสารส่วนที่เหลือเพื่อส่งเท่านั้น

การทดสอบภาษา:คุณอาจถูกขอให้แสดงความสามารถในภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศส (หากเรียนในควิเบก) โดยการเขียนแบบทดสอบวัดระดับภาษา ใบสมัครมหาวิทยาลัยของคุณจะมีข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่และวิธีการสอบนี้

ใบอนุญาตการศึกษา:ในการศึกษาในแคนาดาคุณอาจต้องได้รับใบอนุญาตที่เหมาะสม นักเรียนบางคนไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารเหล่านี้อย่างไรก็ตามโปรดตรวจสอบกับสำนักงานวีซ่าในประเทศของคุณสำหรับข้อกำหนดที่แน่นอน ในการขอใบอนุญาตการศึกษาคุณต้องมีสิ่งต่อไปนี้:

จดหมายตอบรับจากมหาวิทยาลัยวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองอื่น ๆ
เอกสารหลักฐานแสดงตัวตน – หนังสือเดินทางหรือเอกสารการเดินทางที่ถูกต้องสำหรับคุณและสมาชิกในครอบครัวแต่ละคนที่มากับคุณ
หลักฐานการสนับสนุนทางการเงิน -หลักฐานบัญชีธนาคารแคนาดาในชื่อของคุณใบแจ้งยอดธนาคารย้อนหลัง 4 เดือนจดหมายจากสถาบันที่ให้การสนับสนุนทางการเงินหลักฐานการชำระเงินค่าเล่าเรียน
จดหมายอธิบาย – หากคุณกำลังสมัครหลักสูตรระยะสั้นและต้องการศึกษาต่อหลังจากนั้นหรือหากคุณจะทำงานระหว่างโปรแกรมวิชาการคุณจะต้องส่งจดหมายอธิบายสถานการณ์ของคุณ

อย่าลืมตรวจสอบเวลาดำเนินการสำหรับใบสมัคร Student Permit บนเว็บไซต์ของรัฐบาลแคนาดา ส่งใบสมัครของคุณก่อนเวลาและมีเวลาเหลือเฟือก่อนที่โปรแกรมการศึกษาของคุณจะเริ่มขึ้น

วีซ่าผู้อยู่อาศัยชั่วคราว:นักเรียนบางคนอาจต้องใช้วีซ่าผู้อยู่อาศัยชั่วคราวเพื่อศึกษาต่อในแคนาดาทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศต้นทาง หากคุณกำลังขอใบอนุญาตการศึกษาคุณสามารถสมัครวีซ่านี้ได้พร้อมกันโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครอีก อย่างไรก็ตามหากคุณไม่ต้องการใบอนุญาตการศึกษา แต่ต้องการวีซ่าผู้อยู่อาศัยชั่วคราวจะมีค่าธรรมเนียมการสมัคร ในประเทศส่วนใหญ่จะมีสำนักงานวีซ่าซึ่งสามารถกรอกแบบฟอร์มและใบสมัครทั้งหมดเหล่านี้รวมทั้งค่าธรรมเนียมที่ชำระได้

มาถึงแคนาดา:เมื่อคุณได้รับเอกสารทางการแล้วคุณจะได้รับอนุญาตให้เข้าแคนาดา คุณอาจถูกขอให้แสดงบางส่วนของเอกสารที่จำเป็นของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าได้ให้เอกสารดังต่อไปกับคนของคุณตลอดเวลาและไม่ปล่อยให้พวกเขาในการตรวจสอบสัมภาระของคุณ: ssru

หนังสือเดินทาง
ใบอนุญาตการศึกษา
วีซ่าผู้อยู่อาศัยชั่วคราว
จดหมายแนะนำตัวจากสำนักงานวีซ่า
จดหมายตอบรับจากโรงเรียนของคุณ
การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน
จดหมายอ้างอิงหรือเอกสารอื่น ๆ ที่แนะนำโดยสำนักงานวีซ่าที่คุณสมัครผ่าน

การประกันสุขภาพ: การประกันสุขภาพเป็นสิ่งที่กฎหมายกำหนดและไม่มีให้สำหรับนักเรียนต่างชาติโดยรัฐบาลแคนาดา ติดต่อโรงเรียนที่คุณจะเข้าร่วมเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกประกันสุขภาพเนื่องจากแตกต่างกันไปตามจังหวัด

การขยายระยะเวลาการเข้าพักของคุณ:หากเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการต่อใบอนุญาตให้อยู่ในแคนาดาเกินวันหมดอายุอย่าลืมสมัครโดยเร็วที่สุด คุณควรยื่นขอต่ออายุอย่างน้อย 30 วันก่อนใบอนุญาตของคุณจะหมดอายุ คุณสามารถต่อใบอนุญาตได้ในขณะที่ยังอยู่ในแคนาดา แต่คุณไม่สามารถต่อใบอนุญาตได้เกินวันหมดอายุของหนังสือเดินทางของคุณ

สนุกกับเวลาของคุณในแคนาดา!ฉันได้พบกับนักเรียนมากมายจากทั่วทุกมุมโลกและพวกเขาก็เป็นนักเรียนที่ยอดเยี่ยมและเป็นมิตรมาก คำบ่นเดียวที่คุณได้ยินมักจะเกี่ยวกับสภาพอากาศ แต่แม้แต่ชาวแคนาดาก็ยังบ่น! คุณมักจะพบนักเรียนจำนวนมากจากประเทศบ้านเกิดหรือภาษาแม่ของคุณดังนั้นคุณจะมีคนอยู่ที่นั่นเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงของคุณง่ายขึ้น ฉันคิดว่าคุณจะพบว่าชาวแคนาดาเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่เป็นมิตรที่สุดในโลกและมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยของเรามีความเป็นมืออาชีพและมีประสิทธิภาพมาก ขอให้สนุกและมีความสุขกับการเรียน!

yasna